Phys. IV 8, 215a 14–18 (CAG 17, 639, 7–640, 5)

ἐμοὶ δοκεῖ ὥσπερ ἐπὶ | τοῦ ὕδατος γίνεται ἐπει- | δὰν ἡ ναῦς δι’ οὐρίων | φερήται· οὐ τὸ ἐπὶ | τῆς πρώρας ὕδωρ ἀντι- | περιΐσταται ἐπὶ πρύμ- | ναν· ἀλλὰ βία τεμνό- | μενον ὑπὸ τῆς νεὼς καὶ δίο- | δον αὐτῆ παρεχόμενον | καὶ αἰεὶ κατὰ πρύμναν | συνέρχεται καὶ βραχὺ | ἢ οὐδὲν συντελεῖ ἡ τοι- | αύτη συνέλευσις τῆ κιν- | ήσει τῆς νεὼς, οὕτω καὶ | ἐπὶ τοῦ ἀέρος καὶ τοῦ | φερομένου γίνεσθαι | βέλους.