Editorische Vorbemerkung

Transkription der Auszüge aus der Epitome Physica des Nikephoros Blemmydes (EP) in Bon. 3637, ff. 168v Z. 26–169v. Die Orthographie und die Interpunktion des Bononiensis wurden angepasst.
Die Parallelstellen der Epitome sind im Apparatus criticus vollständig codiert. Durch die Auswahl „App. crit.“ im Menü „Ansicht“ wird eine komfortable Synopse ermöglicht.
1

[EP 12,1]

ἄνωθεν μὲν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ στερεώματος μέχρι καὶ τοῦ τέρματος τῆς σελήνης τὸ αἰθέριον ἐστὶ σῶμα ·
2

[EP 12,2]

ἔπειτα δὲ τὸ καλούμενον στοιχειῶδες πῦρ· ὃ διὰ μὲν τὴν συνήθειαν λέγεται πῦρ, κυριώτερον δὲ καλεῖται ὑπέκκαυμα· καίεται γὰρ πολλάκις μικρᾶς ἐπιτυχὸν κινήσεως καὶ πῦρ ἐντελέστατον γίνεται·
1
3

[EP 11,25–26]

ὃ καὶ λέγεται διακονικὸν ὑπερβολὴν ἔχον ζέσεως· ὥσπερ καὶ ὁ κρύσταλος ψύξεως· ἕτερον ὂν τοῦ ὑπεκκαύματος, ὅθεν οὔθ’ ὑπὸ κρυστάλου ζωογονεῖταί τι οὔθ’ ὑπὸ τοῦ ἐν χρήσει πυρός· τὸ δὲ στοιχειῶδες πῦρ καὶ ὕδωρ ζωογόνα εἰσὶ καὶ πρὸς σύστασιν τῶν συνθέτων σωμάτων παραλαμβάνονται· ἐξιόντα δὲ εἰς ἀμετρίαν, τὸ μὲν κρύσταλον, τὸ δὲ διακονικὸν πῦρ ἐργάζεται. ἡνίκα μὲν οὖν θάτερον τῶν στοιχείων ἐπὶ πλεῖον ὑπερέχει θατέρου, τότε μεταβάλλει τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ πλείονος κρατούμενον, καὶ γίνεται τὸ σύμπαν ὁποῖον τὸ ὑπερβάλλον. ὅταν δέ πως ἰσάζῃ τἀναντία πάντα καὶ μηδὲν ἐπικρατέστερον ἦ κατὰ πολὺ τοῦ λοιποῦ, τότε ἀποτελεῖται τὸ |169r σύνθετον