Inhalt

 • (ff. 170V) Gener. An.
 • (ff. 70V144V) Hist. An. I-VI, VIII, IX, VII.
 • (ff. 145190) Probl., des. imperfecte XXVI 35, 944a37 τὸ ἐναντίον.
 • (ff. 194200V) Inc. An.
 • (ff. 200V208V) Sens.
 • (ff. 210215) Mot. An.
 • (ff. 215V217V) Long.
 • (ff. 217V219V) Juv.
 • (ff. 219V226) Respir.
 • Leer


  ff. 190V193V, 209RV, 226V.

Physische Beschaffenheit

Beschreibstoff

Papier (außer ff. III, I'II': Pergament)

Anmerkungen zum Beschreibstoff

Möglicherweise westliches Papier, da mit regelmäßigem Abstand der Kettlinien und relativ geraden Ripplinien, obschon der Abstand der Ripplinien, nämlich ca. 28–30 mm für 20 Stück, und der Kettlinien, nämlich ca. 32–39 mm, sowie das Hs.-Format dagegen zu sprechen scheinen.

Wasserzeichen

 • Ohne Wasserzeichen.

Format

284 × 190 mm

Folienzahl

ff. II, 226, II'

Foliierung

Die Bandini-Numerierung berücksichtigt nicht die Leerfolien 191–193 und bezeichnet daher f. 194 als 191 usw. ff. III im Ms. als II–III gezählt, da noch ein modernes Schutzblatt (Papier) vorangeht.

Lagen

18 × 8 (144), 1 × 10 (154), 4 × 8 (186), 1 × 8 - 1 (193, Heftfaden nach Bl. 4), 3 × 8 (217), 1 × 8 1 (226).

Griechische Kustoden

Griechische Kustoden auf dem ersten Recto rechts oben (wohl nur diese original vom Kopisten) und unten und dem letzten Verso unten rechts (nicht an allen Stellen erhalten): (1) α (f. 8V)–ιη (f. 144V), ιθ (f.154V, nur unten, wohl von späterer Hand); (2) 〈α〉 (f. 145), β (f. 155) – ϛ (f. 187).

Lagensignierung

Lateinische Buchstaben (1) auf dem ersten Recto und letzten Verso unten Mitte bis rechts: a (f. 1)–z (f. 179), mit Bifolienzählung, also a. 1 (f. 1)–a. 4 (f. 4) bis z. 4 (f. 182); (2) auf dem ersten Recto unten halbrechts: A (f. 187)–E (f. 218), (3) auf dem letzten Verso unten halbrechts: a (f. 201V)–c (f. 217V).

Anzahl der Linien

Lin. völlig unregelmäßig, etwa 30–45

Liniierung

Ohne Linienschema.

Kopist

3 einander ähnliche zeitgenössische (vielleicht italo-griechische?) Hände:

A. ff. 1144V, 147V190: 〈Ioannikios〉 (Bandini).

B. ff. 145 bis 147.

C. ff. 194226.

Dem Schreiber Ioannikios (vgl. V.-G., S. 214), der sich in der Subskription des Laur. 74,18, f. 322 ἄζυξ ταπεινὸς γραμματικός nennt – Adressaten der Hs. sind ein Neilos und ein Ioannes (Bandini III, Sp. 120 bis 121) –, sind nach Bandini (und N. Festa) mehrere medizinische und aristotelische Hss. der Laurenziana zuzuweisen. Ioannikios, den man entgegen Bandini (und Festa) ins 13. statt ins 14. Jh. datieren sollte, hat seine Hss. bisweilen mit Verssubskriptionen vergleichbaren Inhalts in byzantinischen Zwölfsilbern versehen, so auch unsere Hs. f. 144V:

πόνημα πλεῖστον τῆς γραφῆς τοῦ βιβλίου:/ δόσις δὲ μικρὰ, τὴν ἀτυχίαν βλέπε:/ καὶ μᾶλλον εἰπεῖν τὴν τοσαύτην μωρίαν:/ σύ δ᾽ ὁ βλέπων νόησον εἰ θέλεις φίλε,/ καὶ τῶ κοπῶ (τῶι κόπωι) δίδοιο ναὶ καὶ τὴν δόσιν(·)/ δόξεις γὰρ ἡμῖν προσφιλέστατος (in corr.) πλέον./ οἱ γὰρ λόγοι(,) πόνημα τῶ (τῳι) λόγων δότη (δότῆι): -

f. 210 (Mot. An.) Zierwerk, Titel und Initiale in Rot. ff. 105 sqq. verschiedentlich Wörter im Text rot überstrichen.

Ergänzungen zum Textbestand

Zu Gener. An. I–IV und Sens. in sehr kleiner Schriftgröße zahlreiche Scholien (marginal und interlinear), zu Hist. An. I (Anfang) spärliche Interlinearien von Hand A, die hierbei in gewissen Punkten auch Gemeinsamkeiten mit Hand B aufweist; Inc. An. und Long. mit gelegentlichen Marginalien von Hand C; Probl. mit Kapitelzählung, Hist. An. mit zahlreichen kritischen Zeichen am Rand.

Marginalien von einer späteren (14.–15. Jh.) Hand (eines Lateiners?) zu Gener. An. und Hist. An. (z. B. ff. 5V, 8, 19V, 56 sqq.).

Einband

Der übliche Einband der Medici-Bibliothek; restauriert.

Erhaltungszustand

Viele Blätter mit an den Außenrändern übergeklebten Papierstreifen oder mit Gaze restauriert.

Geschichte

Datierung

13. Jh. (12. Jh., 1. Drittel)

Provenienz

Indices, ältere Signaturen, sonstige Vermerke etc.: f. I oben: 167/Aristotelis de generatione Animalium (et alia quaedam opuscula?), f. 1 oben: schlecht lesbare lateinische Vermerke.

Am Außenrand von ff. 194 und 210 senkrecht von oben nach unten gedrängte lateinische Inhaltsangabe zu Inc. An. bzw. Mot. An. von ein und derselben Hand des 14. Jh.

ff. 49RV, 50RV sind kürzere Textfetzen aus jeweils den beiden obersten, f. 215 aus den beiden untersten Zeilen nach Lädierung der Originalschrift von 〈Camillus Venetus〉 nachgetragen worden.

Reproduktionen und Digitalisate

 • Laur. 87,04 (Vollständiges Digitalisat der Biblioteca Laurenziana)

Bibliographie

Kat.

 • A. M. Bandini, III, Sp. 384–385.

Kod.

 • K. K. Müller, Janos Laskaris, S. 383.
 • V.-G., S. 214.

Text.

 • Io. Th. Buhle, I, 1791, S. 176.
 • I. Bekker, ed. Hist. An., Probl. (Sigel Ca).
 • K. E. Bitterauf, Schlußteil Biologie, S. 13, 27–28 (Sigel Ca; mit Vat. 261 und Par. 1853 verwandt).
 • P. Louis, ed. Gener. An., 1961, S. XXII (Sigel Ca).
 • H. J. Drossaart-Lulofs, ed. Gener. An., 1965, S. VII–VIII (Sigel Ca; mit Vat. 261 verwandt).
 • A. Gr. Camus, ed. Hist. An., 1783, I, S. XLIII (Sigel M).
 • L. Dittmeyer, Hss. Tiergeschichte, S. 37–51 (Sigel Ca; mit Marc. 208 verwandt).
 • L. Dittmeyer, ed. Hist. An., 1907, S. IX–XI (Sigel Ca. „Hunc codicem optimum esse omnium cognoscimus … Ex eodem fonte quo Ca etiam cod. Vatic. Palat. 260 fluxit … Uterque codex, Aa [= Marc. 208] et Ca, ex uno eodemque codice exscriptus est …‟).
 • G. Rudberg, Textstudien zur Tiergeschichte des Aristoteles, Upsala 1908, S. 3–4 (Sigel Ca).
 • P. Louis, ed. Hist. An., I, 1964, S. XLVII, XLIX–L (Sigel Ca; mit dem wohl auf dieselbe Vorlage zurückgehenden Marc. 208 Hauptrepräsentant der ersten Familie. „Il a servi de modèle au Palatinus 260.‟).
 • C. E. Ruelle–H. Knoellinger–J. Klek, edd. Probl., 1922, S. VII, VIII (Sigel Ca; „Artius coniugendos esse … Ya [= Par. 2036] et Ca‟).
 • G. Marenghi, Trad. Probl., S. 55 (Sigel Ca; „rivela innegabile affinità con Ya‟).
 • G. Marenghi, ed. Probl. XIX, 1957 (Sigel Ca).
 • G. Marenghi, ed. Probl. XI, 1962, S. 25, 34 (Sigel Ca).
 • H. Flashar, Probl., S. 372–373 („Es scheint so zu sein, daß Ya und Ca zusammen einen Überlieferungsstrang bilden‟).
 • R. Mugnier, Mss. Parva Nat., S. 330.
 • A. Förster, ed. Sens. et Mem., 1942, S. XI, XIII (nur als zur Klasse b gehörig erwähnt).
 • R. Mugnier, Filiation Parva Nat., S. 42, 43 (Sigel Ca).
 • R. Mugnier, ed. Parva Nat., 1953, S. 13 (Sigel Ca; Nachfahr des Laur. 87,1).
 • P. Siwek, Mss. Parva Nat., S. 123–124 („Ca ne fait partie d’aucune „famille‟ de manuscrits … Son copiste faisait son travail de façon éminemment éclectique‟).
 • P. Louis, ed. Inc. An., Mot. An., 1973, S. 7, 47 (nur erwähnt).

Quelle

 • Aristoteles Graecus, S. 291–293, 483–484 (Harlfinger, Autopsie Juli 1970; Wiesner, Ergänzungen).
Die Erstellung der Daten in "CAGB digital" ist ein fortlaufender Prozess; Umfang und Genauigkeit wachsen mit dem Voranschreiten des Vorhabens. Ergänzungen, Korrekturen und Fehlermeldungen werden dankbar entgegengenommen. Bitte schreiben Sie an agiotis@bbaw.de.

Zitierhinweis

Florenz, Biblioteca Medicea Laurenziana, Laur. 87.04, in: CAGB digital, hg. v. Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. URL: https://cagb-digital.de/id/cagb6186804 (aufgerufen am 13.4.2024).

Permalink

https://cagb-digital.de/id/cagb6186804

Bearbeitungsnotizen

Die zahlreichen winzigen Marginalien und Interlinearien zu Sens. stammen sicher vom Kopisten B, der nach dem ersten, subskribierten Ioannikios-Teil auf ff. 145–147r den Anfang der Problemata geschrieben hat. Es scheint sich also um einen Gelehrten zu handeln.

Dateipfad: /Handschriften/Italien/Florenz/Bibliotheca-Medicea-Laurenziana/AG1-Florenz-BML-87-04.xml