Inhalt

 • (ff. 1103) Themistius, Paraphr. in An. (tit. Παράφρασις θεμιστίου τῶν περὶ ψυχῆς ἀριστοτέλους). Ed. Heinze, CAG V.3, 1899, pp. 1–126.
 • (f. 103V) 〈Palladas, tetrastico elegiaco〉 (tit.: τοῦ αὐτοῦ στίχοι εἰς ἑαυτόν, ὅτε ἔπαρχον αὐτὸν ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς Ἰουλιανός) = AP XI 292 (per l’attribuzione cfr. A. Cameron, Notes on Palladas, «CQ» 15 [1965], p. 221 e A. Pontani, L’Umanesimo greco a Venezia: Marco Musuro, Girolamo Aleandro e l’Antologia Planudea, in I Greci a Venezia. Atti del Convegno Internazionale di Studio, Venezia 5–7 novembre 1998, a c. di M.F. Tiepolo e E. Tonetti, Venezia 2002, pp. 381–466: 447–448, con elenco, incompleto dei codici temistiani che trasmettono l’epigramma; il Marciano non è preso in considerazione).
 • (ff. 103V104) Riassunto di An.; inc. Ἰστέον ὅτι ἀριστοτέλης ἐν τρισὶ λόγοις; des. οὕτω ἐνταῦθα πεποίηκεν (cfr. Coisl. 386, f. 96r e il Laur. Plut. 87, 25, f. 80r).
 • Leer


  ff. 104V108V.

Physische Beschaffenheit

Beschreibstoff

Carta italiana (in quarto); in pergamena i ff. I e I'.

Wasserzeichen

 • ff. II108: Dreiberg molto simile a Harlfinger «Monts» 51 (1464, Andreas hiereus und protonotarios); cfr. anche Briquet 11726 (Savoie 1428–1440).

Format

285 × 200 mm

Folienzahl

V, 108, I'

Foliierung

Foliotazione moderna (XVIII sec.?) a penna, nel margine superiore di ogni recto.

Lagen

10 × 10 (100), 1 × 8 (108). Fascicoli rinforzati alla piega con strisce di pergamena.

Lagensignierung

Fasc. segnati in cifre greche da α´(1) a ια´ (101) nel mg. inferiore interno del primo foglio recto; richiamo orizzontale nel mg. inf. interno dell’ultimo verso.

Anzahl der Linien

30 ll.

Liniierung

(f. 55) 285 × 200, spazio scritto 188 × 100. Tipo Sautel–Leroy 30D1.

Kopist

Il codice fu interamente trascritto da 〈Giovanni Argiropulo〉 (Harlfinger). Titoli e capilettera sobriamente rubricati.

Ergänzungen zum Textbestand

Numerazione di capitoli e partizioni testuali di mano del copista principale.

Einband

Legatura rinascimentale alla greca, in cuoio marrone, con decorazione a motivi geometrici e riquadri. Nel piatto anteriore si legge l’etichetta «Themis. paraph. in libr.s de anima» (identica a quella che si ritrova negli altri codici provenienti dalla biblioteca dei Ss. Giovanni e Paolo). Nel contropiatto e nel f. I è indicata l’antica collocazione L XVI.4 (LXXXIX.7 nel f. Ir). Nel f. VvV è l’indicazione «Themistii Paraphrasis in Aristotelem de Anima (sic), circiter 200. ann.».

Erhaltungszustand

Ottimo stato di conservazione.

Geschichte

Datierung

Sec. XV med. (ca. 1460–70).

Provenienz

Il codice pervenne in Marciana nel 1789 insieme al resto della biblioteca del convento dei Ss. Giovanni e Paolo, messa insieme dal generale Gioacchino Turriano nella seconda metà del sec. XV.

Il manoscritto è censito negli inventari antichi (liste A e B Marcon): D.F. Jackson, The Greek Library of Saints John and Paul (San Zanipolo) at Venice, Tempe 2011, p. 12 (lista B, nr. 43 = Lascaris 6 = Tomasini 13).

Bibliographie

Kat.

 • D.M. Berardelli, Codicum omnium Graecorum, Arabicorum, aliarum linguarum orientalium, qui manuscripti in Bibliotheca Ss. Johannis et Pauli Venetiarum Ordinis Praedicatorum, asservantur, catalogus, in «Nuova raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XX, Venetiis 1779, pp. 161–240: 233.
 • E. Mioni, Bibliothecae Divi Marci Venetiarum codices Graeci manuscripti, I.2, Roma 1972, p. 206.
 • R.D. Argyropoulos – I. Caras, Inventaire des manuscrits grecs d’Aristote et de ses commentateurs. Supplément, Paris 1980, p. 50 (nr. 428).

Kod.

 • Harlfinger, Textgeschichte Lin., pp. 66, 408 (id. copista).
 • G. Mazzucco, Il maestro legatore dei manoscritti di Giovanni Argiropulo a San Zanipolo, «Miscellanea Marciana» 2–4 (1987–1989), pp. 117–121 (legatura).
 • M. Sicherl, Die griechischen Erstausgaben des Vettore Trincavelli, Paderborn–München–Zürich 1993, p. 49 (gruppo di Codici copiato da Argiropulo).
 • S. Pugliese, Byzantine Bindings in the Marciana National Library, in Το βιβλίο στο Βυζάντιο: Βυζαντινή και μεταβυζαντινή βιβλιοδεσία. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα 13 – 26 Οκτωβρίου 2005, βιβλιοαμφιάστης 3, Athêna, Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας, 2008, p. 219–251: 250 (legatura).

Text.

 • Il codice non è mai stato collazionato; si tratta verisimilmente di un discendente del Laur. 87, 25, del sec. XI/XII, che a sua volta dipenderebbe dal Coisl. 386 (la datazione del Laur. 87, 25 alla seconda metà del XIII sec. proposta nel primo volume dell’Aristoteles Graecus – Wiesner, 1970 – è indubbiamente da correggere).

Quelle

 • Ciro Giacomelli, autopsia, giugno–luglio 2017
Die Erstellung der Daten in "CAGB digital" ist ein fortlaufender Prozess; Umfang und Genauigkeit wachsen mit dem Voranschreiten des Vorhabens. Ergänzungen, Korrekturen und Fehlermeldungen werden dankbar entgegengenommen. Bitte schreiben Sie an agiotis@bbaw.de.

Zitierhinweis

Venedig, Biblioteca Nazionale Marciana, Marc. gr. IV.13, in: CAGB digital, hg. v. Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. URL: https://cagb-digital.de/id/cagb5095375 (aufgerufen am 14.4.2024).

Permalink

https://cagb-digital.de/id/cagb5095375

Dateipfad: /Handschriften/Italien/Venedig/Venedig-BNM-Gr-IV-13.xml