Incipit

Μέλλων διδάξαι ἐν τῇ συλλογιστικῇ μεθόδῳ αὐτοῦ περὶ τοῦ ἀποδεικτικοῦ συλλογισμοῦ οὐκ εὐθὺς εἰσβάλλει εἰς τὴν διδασκαλίαν αὐτοῦ

Explicit

συλλογίζεται δὲ ἐν πρώτῳ σχήματι τὴν μείζονα πρότασιν τοῦ συλλογισμοῦ ὡς ἀμφίβολον καὶ μὴ ἔχουσαν τὸ βέβαιον, ἀποδείκνυσι διὰ προσσυλλογισμοῦ.

Beziehungen zu Aristoteles Werken